Media Centre

June 26, 2019

Segmen pelaburan hartanah, rekreasi dijangka jadi penyumbang terbesar I-Berhad

June 26, 2019

i公司冀未来5年两大业务贡献一半营业额

(莎阿南18日讯)I公司(IBHD,4251,主要板房产)看好旗下2项核心业务即休闲和房产投资业务,能在未来5年贡献公司一半营业额。 i公司副主席拿督尤芳洲说,截至2018年底,房产投资业务贡献公司营业额90%。如今已有70%的集团股东资金已投资在发展休闲和房产投资业务。 他今日在I公司股东常年大会结束后,在记者会上如是指出。 尤芳洲说,有许多来自休闲和房产投资业务的项目才刚在少于1年前完成,所以该集团过去几年的营业额贡献,主要是来自房产发展业务。 “i公司在未接下来5年陆续推介更多发展项目,因为我们的目标是建立一个规模高达10亿令吉的房产投资组合。其中包括DoubleTree by Hilton酒店和第二会展中心。目前这2项发展计划的工程已在进行中,预计在2021年竣工。” 此外,该公司也计划在未来6个月内,推出总发展值将近8亿令吉的高楼房产项目,包括Smart Residence公寓和Smart Office企业办公楼。 另外,他也强调,作为雪州金三角黄金地带和第一科技智慧城,i-City将致力发挥的催化剂作用,以进一步带动雪州经济发展及协助雪州在2025年达致“精明州”的宏愿。
June 26, 2019

I-Berhad tumpu pelaburan hartanah, rekreasi

SHAH ALAM: Segmen pelaburan hartanah dan rekreasi dijangka menjadi penyumbang terbesar kepada pendapatan I-Bhd dalam tahun kewangan bagi tempoh lima tahun akan datang. Syarikat pemaju hartanah […]
June 17, 2019

i-City jadi nadi segi tiga emas teknologi Selangor

June 16, 2019

Royal Debut for i-City Mall

June 16, 2019

Thai retail developer opens central i-City Mall

June 16, 2019

Bandar Pintar Menjelang 2025

June 16, 2019

central i-City 广场开幕

June 16, 2019

Sultan Selangor berkenan rasmi central i-City

Test