Media Centre

i公司冀未来5年两大业务贡献一半营业额

(莎阿南18日讯)I公司(IBHD,4251,主要板房产)看好旗下2项核心业务即休闲和房产投资业务,能在未来5年贡献公司一半营业额。 i公司副主席拿督尤芳洲说,截至2018年底,房产投资业务贡献公司营业额90%。如今已有70%的集团股东资金已投资在发展休闲和房产投资业务。 他今日在I公司股东常年大会结束后,在记者会上如是指出。 尤芳洲说,有许多来自休闲和房产投资业务的项目才刚在少于1年前完成,所以该集团过去几年的营业额贡献,主要是来自房产发展业务。 “i公司在未接下来5年陆续推介更多发展项目,因为我们的目标是建立一个规模高达10亿令吉的房产投资组合。其中包括DoubleTree by Hilton酒店和第二会展中心。目前这2项发展计划的工程已在进行中,预计在2021年竣工。” 此外,该公司也计划在未来6个月内,推出总发展值将近8亿令吉的高楼房产项目,包括Smart Residence公寓和Smart Office企业办公楼。 另外,他也强调,作为雪州金三角黄金地带和第一科技智慧城,i-City将致力发挥的催化剂作用,以进一步带动雪州经济发展及协助雪州在2025年达致“精明州”的宏愿。

Read More »

I-Berhad tumpu pelaburan hartanah, rekreasi

SHAH ALAM: Segmen pelaburan hartanah dan rekreasi dijangka menjadi penyumbang terbesar kepada pendapatan I-Bhd dalam tahun kewangan bagi tempoh lima tahun akan datang. Syarikat pemaju hartanah itu menyasarkan sumbangan pendapatan daripada dua segmennya itu sebanyak RM300 juta, berbanding ketika ini yang banyak disumbangkan oleh segmen pembangunan hartanah. Timbalan Pengerusi I-Bhd, Datuk Eu Hong Chew, berkata

Read More »
Scroll to Top